Hai tình nguyện viên chuẩn bị tham gia màn trình diễn.